Nedan listas några funktioner i vårt blankettsystem. Var och en går att klicka på för att visa ett kortare videoklipp.

 • Använd samma användarnamn och lösenord som överallt annat i organisationen
 • Single Sign On - redan authentiserade användare behöver inte logga in igen
 • Obefintligt inlärningskurva - användarna jobbar med dokument som ser exakt likadana ut i verkligheten
 • Extremt enkelt att skapa och formatera nya dokument i systemet - endast HTML kunskaper behövs
 • Snabbare ifyllning genom autokomplettering av blankettfält
 • Realtidsvalidering - inga felaktigt ifyllda blanketter
 • Rapporter och grafiska sammanställningar
 • Mailnotifiering vid blanketthändelser
 • PDF-generering av blanketter för utskrift
 • Skräddarsy egna beslutskedjor för dokumenten - på sekunden
 • Översiktliga utskrifter och sammanställningar efter behov